Celem nowopowstałej spółki ma być świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Celem nowopowstałej spółki ma być świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomościami.
O spółce
Zarząd
Partnerzy
Portfel inwestycyjny
Komunikaty
Kontakt
Utworzenie Capimmo Sp. z o.o. oraz objęcie 40% udziałów w spółce.
Nowym Prezesem Zarządu Inwestorskiego Funduszu Kapitałowego CAPITIS Sp. z o.o. jest Pan Jarosław Turek. Więcej informacji na stronie "Zarząd".
Utworzenie Centrum Doradztwa Finansowo-Księgowego Sp. z o.o. oraz objęcie 40% udziałów w spółce.
Celem nowopowstałej spółki ma być świadczenie usług prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwo w zakresie rachunkowości zarządczej oraz controllingu.
Objęcie akcji w DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Private Equity Fund Spółka Komandytowa Akcyjna.
Od dnia 9 października 2006 nowym Prezesem Zarządu Inwestorskiego Funduszu Kapitałowego CAPITIS sp. z o.o. jest Pan Piotr Waliszczak. Więcej informacji na stronie "Zarząd".
Na podstwie komunikatu Spółki Inwar & Biuro System SA z dnia 29.06.2006 r , uprzejmie informujemy , iż Akcje serii M zostały zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy i będą dopuszczone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dniem 6 października 2006 roku.
Stanowisko Capitis w zakresie uchwał planowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invar & Biuro System SA w dniu 21 lipca 2006 r.
W dniu 18 lipca 2006 Capitis wystosował pismo do Zarządu Inwar & Biuro system SA, w którym przedstawił swoje stanowisko w zakresie uchwał planowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki I&B System SA w dniu 21 lipca 2006.

Capitis uważa za słuszne uchylenie uchwały w sprawie emisji akcji w treści przyjętej na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 maja 2006 r., ze względu na niskie prawdopodobieństwo sukcesu takiej emisji akcji.

Capitis popiera pomysł pozyskania kapitału w drodze nowej emisji akcji w ramach prawa poboru i przy jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej 1 akcji z 1 zł do 0,50 zł.

Równocześnie Capitis zwraca uwagę, że skuteczne uchwalenie nowej emisji akcji w ramach prawa poboru wraz z obniżeniem kapitału zakładowego będzie możliwe dopiero zarejestrowaniu w sądzie rejestrowym emisji akcji serii M spółki.

W związku z powyższym Capitis wnioskuje o zdjęcie z porządku uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego i nowej emisji akcji w ramach prawa poboru i ponowne ich rozpatrzenie po zarejestrowaniu akcji serii M. Umożliwi to funduszowi Capitis skuteczne uzyskanie praw poboru do nowej emisji akcji, co prawdopodobnie będzie miało znaczący wpływ na powodzenie nowej emisji akcji.